Kiralama Sözleşmesi

a- Kiralayan mülkiyetinde bulunan odayı aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için kiralamıştır. Kiracı, bu sözleşmeyi imzalamakla daireyi hazarsız eksiksiz durumda tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, kiraladığı gibi teslim etmeyi kabul etmiştir.

Sitemizde sunulan evleri kiralayan müşteriler aşağıdaki sözleşmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

b- Aşağıda sayılan durumlarda kiracı daireyi hiçbir şekilde kullanmayacağını, öncelikle kabul eder.

1) Gümrük Yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca bulundurulması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

2) Ödeme şekli ne olursa olsun, kiralayanın izni olmaksızın dairenin 3. Kişilere ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında kiraya verilmesinde.

3) Sözleşme gereği kişi sayısının üstünde misafir veya şahsın kiralanan dairede ikametinde bulundurulmasında.

4) Kiralanan dairenin konaklama haricinde başka bir amaçla kullanılmasında.

5) Fuhuş amaçlı kullanımdan dolayı mühürlenen dairelerde kiracı 3 aylık kapatma cezası ve kapalı kalmasından doğan bütün zararları ödeyeceğini kabul etmiş sayılacaktır.

c- Sözleşmenin düzenlenmiş olduğu sırada kiracının 18 yaşını doldurmuş, nüfus kağıdı veya pasaportunun ibrası gereklidir. Kiracı kiraladığı evin güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak terk etmek yükümlüdür. Hırsızlık veya kaybolma halinde kayıplar bulunamazsa kiralayan dilerse kiracının 2. Maddede imzaladığı ve söz konusu edilen teminat senedini kaybolan eşyaların değeri oranında kullanma hakkına sahiptir.

d- Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

Taraflar arasında yazılı olarak karşılaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

e- Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıksızlar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk hukukuna göre çözülecektir.

f- Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları yada evin içindeki donanım ve gereçleri devir,temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık kiralayana derhal evin geri vermesini herhangi bir sebeple ve herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.

g- Kiracının taahhüt ettiği süreden önce çıkması durumumda, 5 gün önceden haber verilmesi halinde geri kalan günler kiracıya iade edilir.

h- Evden bazı eşyaların çalınması ( Tv, Radyo,Uydu alıcı, Dvd Player v.b) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır. Kiracının kusuru oranında kiralayan zararını kiracıdan talep hakkını mahfuz tutar.